IPSA-ABU SUMMER SCHOOL

Misyon:

Program, metodolojik becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan tüm yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenler için ileri düzeyde eğitim sunmaktadır.

IPSA - ABU Sosyal Bilimler Araştırma Metotları Yaz Okulu ile Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Avrupa ve Avrasya'ya başta olmak üzere tüm dünyadan katılımcıların bir araya geldiği bir kitleye metot becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. 

IPSA - ABU Yaz Okulu, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'da metot eğitiminin yanı sıra mevcut araştırmaları tartışmak ve gelecekteki işbirlikleri kurmak için önemli bir fırsattır.

Yaz okulu programı, nitel ve nicel yaklaşımlar arasında bir denge kurarak, 8 ders sunmaktadır. Bu derslerin 6'sı İngilizce, 2'si Türkçe'dir.